Видання засновано у 2017 році.

Співзасновник - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (вул. Пирогова, 9, Київ)

ТОВ "Науково-інформаційне агенство "Наука-технології-інформація" є видавництвом

ISSN print 2522-9699
ISSN online 2616-5007

Включено до переліку фахових видань (наказ №326 від 04.04.2018 року).

Публікування випусків наукового видання відбувається щомісяця.

Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; філософія освіти; освітні вимірювання; дошкільна, початкова, середня, професійна, вища освіта, менеджмент освітньої діяльності тощо). Розрахований на фахівців гуманітарних наук.

Місія

Вплив на вектор концептуалізації трансформаційних процесів в галузі філософії, освіти і філософії освіти задля наукового прогресу.


Проблематика

“Освітній дискурс: збірник наукових праць” – міжнародний рецензований журнал, що публікує результати міждисциплінарних наукових досліджень молодих науковців, провідних вчених, досвідчених педагогів-практиків, освітян-новаторів у рубриках, які охоплюють всі галузі знань, дотичні до освіти (філософія, педагогіка, психологія, культура, філологія, інформатика, релігієзнавство, управління, право тощо). З огляду на це, до публікації запрошуються автори, які в своїх наукових працях аналізують та обґрунтовують теоретичні передумови та методологічні основи наукового вирішення актуальних питань сучасної освіти і науки в умовах глобалізаційних змін, закономірності та принципи функціонування освітніх інституцій, результати експериментальних міждисциплінарних розвідок в умовах інтеграційних освітніх процесів, виклики сучасного полікультурного суспільства тощо. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


Мета

Метою наукового фахового видання “Освітній дискурс: збірник наукових праць” є багатоаспектне висвітлення результатів наукових досліджень у галузі гуманітарних наук щодо проблематики сучасної освіти і науки в контексті цивілізаційних соціокультурних змін.


Завдання видання:
- Створення сприятливих умов для висвітлення авторами результатів досліджень на засадах наукової рівності та толерантності.
- Презентація актуальних, вірогідних, достовірних, оригінальних матеріалів, що місять елементи наукової новизни.
- Забезпечення безперешкодного користування науковим знаннями.


Принципи:
- Відкритий доступ до наукових публікацій
- Періодичність оприлюднення
- Дотримання авторських прав та конфіденційності
- Об’єктивність і неупередженість у виборі статей для публікування
- Вимогливість до якості запропонованих до друку матеріалів
- Дотримання політики академічної доброчесності та антиплагіату