Шеф – редактор: Андрущенко В. П.доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН  України, академік НАПН  України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна, Київ)

Головний редактор:  Кивлюк О. П.доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна, Київ)

Відповідальний редактор: Мордоус І. О., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна, Київ)

Редакційна  колегія:

 

Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), shef-npu@ukr.net

Андрушкевич Фабіан, доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет (Польща, Ополе), fabian@uni.opole.pl

Базалук Олег Олександрович, доктор філософських наук, професор, Гуандунський університету нафтохімічних технологій (Маомінг, Китай), bazaluk@ukr.net

Бобрицька Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), bobrytska@ukr.net

Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), Toma290973@gmail.com

Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), gileya.org.ua@gmail.com

Вернидуб Роман Михайлович, доктор філософських наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), npu_vernydub@i.ua

Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, професор, Запорізький державний університет (Україна, Запоріжжя), valentinavoronkova236@gmail.com

Гавриленко Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Україна, Чернігів), leonida13@ukr.net

Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, Київ), havrilovalg@gmail.com

Добродум Ольга Вікторівна, доктор філософських наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), dobrodum.olga@gmail.com

Доній Наталія Євгенівна, доктор філософських наук, професор, Академія Державної пенітенціарної служби України (Україна, Чернігів), doniyne@ukr.net

Кивлюк Ольга Петрівна, доктор філософських наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), panyolga@ukr.net

Костюк Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), kostyuk.yuliya.82@gmail.com

Кухар Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна, Київ), l.o.kuhar@npu.edu.ua

Луценко Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), npu_mtdo@ukr.net

Макаренко Леся Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), lesya.makarenko@rambler.ru

Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна, Київ), lmatvienko70@gmail.com

Матусевич Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), sokmatus@gmail.com

Мезарош Клаудіу, доктор філософії, доцент кафедри філософії та комунікацій,  Тімішоарський західний університет (Румунія, Тімішоар), claudiu.mesaros@e-uvt.ro

Мордоус Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), i.a.mordous@gmail.com

Мудрецка Ірена, доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет (Польща, Ополе), irena.mudrecka@uni.opole.pl

Олексенко Роман Іванович, доктор філософських наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного (Україна, Мелітополь), roman.xdsl@ukr.net

Пронтенко Костянтин Віталійович, доктор педагогічних наук, доцент, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова (Україна, Житомир), prontenko-kostya@ukr.net

Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), sergiy_putrov@ukr.net

Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), nataliia.ridei@gmail.com

Савельєв Володимир Леонідович, доктор історичних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), fmon@ukr.net

Савенкова Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), lvsav59@gmail.com

Самчук Зореслав Федорович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, (Київ, Україна), e-mail: warrier1@ukr.net

Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), denis_sviridenko@ukr.net

Слабко Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), slabko61@gmail.com

Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), ludapeti@ukr.net

Тимошенко Олексій Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), tav.ffvs@ukr.net

Терепищий Сергій Олександрович, доктор філософських наук, доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), terepyshchyi@gmail.com

Франчук Василь Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), e-mail: v.m.franchuk@npu.edu.ua

Хижна Ольга Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), khyzhna@gmail.com

Цзоу Ченчжан, кандидат філософських наук, доцент, Гуандунський університет нафтохімічних технологій (Китай, Маомін), 787234243@qq.com

Чорноморець Юрій Павлович, доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), e-mail: palamist@gmail.com

Шиндаулова Раушан, доктор філософських наук, доцент, Казахська національна консерваторія імені Курмангази (Казахстан, Алмати), sharabana@mail.ru

Ягодзінський Сергій Миколайович, доктор філософських наук, професор, Національний авіаційний університет (Україна, Київ), sophist@nau.edu.ua

Яценко Олена Дмитрівна, кандидат філософських науки, доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), yatsenkood@i.ua

Яшанов Сергій Микитович, доктор педагогічних наук, професор, НПУ імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), yashanovs@gmail.com