ФЕНОМЕН ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У ФІЛОСОФСЬКОМУ, СОЦІАЛЬНОМУ Й ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТАХ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-1

  • Валентина Бобрицька / Valentyna Bobrytska Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: громадянська освіта, громадянські компетентності, громадянське суспільство

Анотація

Аналіз філософськоісторичного дискурсу становлення ідеї громадянської освіти у широкому геополітичному контексті дав змогу виявити, що кінець ХХ – початок ХХІ століття відзначився зростанням інтересу до неї і в країнах, що належали до соціалістичного табору, і країнах із розвиненою демократією, наслідком чого стала поява низки світових ініціатив з освіти для демократичного громадянства з метою поглибити усвідомлення громадянами своїх прав та обов’язків у демократичному суспільстві. Сутність, мета, завдання й змістові напрями громадянської освіти в Україні на сучасному етапі формування громадянського суспільства чітко визначено у “Концепції розвитку громадянської освіти в Україні” (2018), у якій наголошено на важливості формування громадянських компетентностей людини, спрямованих на утвердження і захист державності та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов’язків, брати відповідальність за своє власне життя, за налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім’ї, за життя територіальної громади. Ефективність громадянської освіти як чинника упровадження засад демократичного суспільства у сучасній Україні визначає результативність охоплення всіх складників освіти, рівнів і ступенів освіти, стандартів освіти, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також своєчасність ухвалення й упровадження нормативноправові акти, що регулюють відносини усіма суб’єктами, що здійснюють громадянську освіту на теренах національної освітньої системи. 

Біографія автора

Валентина Бобрицька / Valentyna Bobrytska, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-05-15
Розділ
Статті