ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ LEGOТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-8

  • Наталія Волощенко / Nataliya Voloshchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Юлія Коваль / Yuliya Koval Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: пізнавальна активність, конструювання, Lego-технологія, логічне мислення

Анотація

Старший дошкільний вік є сензитивним періодом у розвитку пізнавальної активності. Саме в цьому віці дитина навчається чітко усвідомлювати поставлену мету і шукає шляхи її самостійної реалізації. На шостому році життя у дітей виникає здібність до довільного запам’ятовування, активно розвивається образне та логічне мислення, підвищується інтерес до конструктивної діяльності. Конструктивна діяльність є складним пізнавальним процесом, в результаті якого дитина здобуває знання і практичні вміння, вчиться виділяти характерні ознаки, встановлює зв'язки і залежності між деталями і предметами. Використання Lego-технології в ігрових та навчальних цілях дає можливість вирішувати складні пізнавальні, пошукові та творчі завдання в цікавій, доступній, зрозумілій, ігровій формі. За допомогою цього конструктора вирішуються завдання освітньої діяльності з дошкільниками за наступними напрямками: розвиток дрібної моторики рук; розвиток уваги, пам'яті, мислення; навчання орієнтуванню в просторі; формування математичних знань про кількість, форму, пропорції, симетрії; розширення уявлень дітей про навколишній світ, архітектуру; розвиток уяви, творчого мислення; навчання спілкуванню один з одним, повага до своєї та чужої праці. 

Біографії авторів

Наталія Волощенко / Nataliya Voloshchenko, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

старший викладач кафедри методик та технологій дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Юлія Коваль / Yuliya Koval, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

бакалавр Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-05-15
Розділ
Статті