КОНСТИТУТИВНІ ФУНКЦІЇ СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ КУЛЬТУРИ Е. КАССІРЕРА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-1

  • Олена Яценко / Olena Yatsenko
Ключові слова: символ, суб’єктивність, символічна форма, транценденція, онтологія.

Анотація

Основним інструментом взаємодії людини зі світом Е. Кассірер називає символ.Саме здатність людини створювати та оперувати символами мислитель вважає атрибутивною та значущою рисою людської сутності.Створення символів не є репрезентативною діяльністю людини щодо реальності, а конститутивною. Іншими словами, людина не відображає предмети та процеси світу у свідомості а сама свідомість проектує певний 

символозмістовний образ реальності. Символ окреслює контур процедури означення предмету або явища, і в цьому його трансцендентальна природа.

Всі символічні форми відрізняються за своєю специфікою(змістовною, експресивно-репрезентативною, логічно-вербальною тощо), але всі вони мають подібну структуру.Структуризація символічної форми відбувається за диференціацією типу зв’язку між спекулятивним та емпіричним, і включає в себе вираження(сприйняття), репрезентацію(споглядання), чисте значення(поняття). Тобто, формування корпусу культури відбувається як діалектичний процес абстрагування відомостей емпіричного досвіду, який, в свою чергу, детермінований абстракт-ними символічними формами.Показовим у цьому відношенні є постулювання того, що порівнюються між собою не окремі відомості емпірики, а абстрактні форми, що позначають і визначають сприйняття.Відбувається цей акт на етапі трансформації сприйняття в уявлення.

Біографія автора

Олена Яценко / Olena Yatsenko

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-09-10
Розділ
Статті