ОСВІТА В КОНФЛІКТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: РОЗВИТОК ІДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-3

  • Гліб Хоменко / Glib Khomenko
Ключові слова: соціальна турбулентність, габітус, сегрегація, гіпотеза контакту, педагогіка толерантності

Анотація

В межах даної роботи осмислення основних компонентів толерантності відбувається у невід’ємному зв’язку зі сферою освіти та педагогічним процесом. Якщо взяти до уваги той факт, що людина від природи є егоїстичною істотою, якій властиво розширювати власні сфери впливу, то толерантність має виступати у якості морального імперативу, своєрідної гарантії, що захищатиме людей від тригерів конфлікту. Через це у національній стратегії розвитку освіти має бути збережений баланс між орієнтиром на інтереси індивідуальності та потреби соціуму, проповідуванням толерантності та розвитком патріотизму.

Біографія автора

Гліб Хоменко / Glib Khomenko

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Опубліковано
2019-11-06
Розділ
Статті