“ФОРМАЛЬНА” І “НЕФОРМАЛЬНА” ОСВІТА В ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-6

  • Володимир Слабко / Volodymyr Slabko
  • Маріанна Марусинець / Marianna Marusynets
  • Ольга Стрельник Olga Strelnik
Ключові слова: освіта впродовж життя, неформальна освіта, формальна освіта, інформальна освіта

Анотація

У статті здійснено аналіз дефініцій “формальна” і“неформальна” освіта як різновидів освіти впродовж життя в контексті зарубіжних та українських учених. Окреслено змістове поле “освіта впродовж життя” в координатах міждисциплінарних досліджень та основних підходів та тлумачень учених. Визначено сутнісні характеристики формальної,неформальної та інформальної освіти; вказано на їх пріоритети та ключові відмінності, що відмежовують їх між собою: формальну освіту від неформальної (альтернатива формальній). Відмінністю інформальної освіти є те, що вона не інституалізована, а також за такими ознаками, як: термін навчання, вікові, гендерні, регіональні, релігійні ознаки, а також право на вибір навчального закладу чи навчальної установи, напряму підготовки і спеціальності, освітніх та освітньо-професійних програм.

Біографії авторів

Володимир Слабко / Volodymyr Slabko

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна) 

Маріанна Марусинець / Marianna Marusynets

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Київ, Україна)

Ольга Стрельник Olga Strelnik

викладач кафедри германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-11-06
Розділ
Статті