ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ В УМОВАХ БАГАТОМОВНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-8

  • Валентина Трунова / Valentyna Trunova
Ключові слова: нормативна вимова, білінгвізм, мовленнєві ситуації, структура мовленнєвої ситуації, види мовленнєвих ситуацій, умови ефективності застосування мовленнєвих ситуацій

Анотація

Встановлено, що рівень мінімальних вимог до мовленнєвої підготовки учнів початкової школи має бути однаковим, не зважаючи на те, в якій школі учні навчаються – з українською мовою навчання чи іншою (російською, болгарською,молдавською тощо). Вивчення досліджень з проблеми дали змогу виявити місце мовленнєвих ситуацій на уроках з мови,літературного та позакласного читання. Під мовленнєвої ситуацією автор розуміє штучно створену ситуацію, коли учень відчуває себе разом з героєм, або замість героя. Виокремлено види мовленнєвих навчальних ситуацій(реальна, уявна, побудована на основі прочитаного тексту,дібраних ілюстрацій, малюнків).Розкрито структурні компоненти мовленнєвої ситуації (опис місця дії,учасники розмови, життєвий досвід мовця, зразки мовлення, мовленнєве завдання, стимул, мотив,мовленнєва реакція) та подано опис кожного структурного компонента. Визначено, що умовою ефективності застосування мовленнєвих ситуацій є добір мовленнєвого матеріалу, який відповідає певним критеріям,принципам і підходам, та підготовча робота вчителя:уточнення словника, відпрацювання вимови слів, складання словосполучень тощо.

Біографія автора

Валентина Трунова / Valentyna Trunova

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Одеса, Україна)

Опубліковано
2019-11-06
Розділ
Статті