КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА В РЕФЛЕКСІЯХ НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.16(9)-3

  • Айта Сакун / Ayta Sakun
Ключові слова: знання, інновації, освіта, віртуалізація, віртуальний освітній простір, інформація

Анотація

Домінантою сьогодення є “суспільство знань” – світоглядний та науковий концепт, актуалізований соціальними, культурними та філософськими дискурсами в процесі ретельного переосмислення теорії “інформаційного суспільства”. Набуваючи все більшої популярності у зв’язку з проблематизацією когнітивних вимірів освіти, економіки та технології, даний концепт набуває сучасного визначення: це – суспільство, основою розвитку якого є внутрішня поліфонія та індивідуальні здібності кожного його представника. Таким чином, в сучасному суспільстві особливу роль відіграє не тільки “інформація”, але й “знання”. Виокремлення і диференціація цих двох понять набуває принципового значення. Сучасна епоха (досягнувши визначення “епохи знань”), приносить нове розуміння “знання”. 

Біографія автора

Айта Сакун / Ayta Sakun

Доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри завідувач кафедри філософії, політології та українознавства Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-01-28
Розділ
Статті