ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНІСТІ: ДОСЯГНЕННЯ Й НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.17(10)-1

  • Валентина Бобрицька / Valentina Bobrytska
  • Євген Суліма / Yevhen Sulima
Ключові слова: Академічна мобільність, Болонський процес, болонські реформи, Європейський простір вищої освіти

Анотація

Аналіз документів Болонського процесу, нормативноправової бази забезпечення академічної мобільності в Україні свідчить, що на рівні європейських і національних систем вищої освіти досягнуто розуміння необхідності щодо подальшої реалізації Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS); національних рамок кваліфікацій, сумісних з Рамкою кваліфікації ЄПВО (2005); Додатка до диплому, а також європейських і національних систем забезпечення якості вищої освіти. Суттєвими досягненнями натепер є: розширення міжнародного академічного і студентського співтовариства; поява нових перспектив розвитку людських ресурсів; підвищення кар’єрних шансів випускників; засвоєння освітніх програм, які не пропонують національні заклади вищої освіти; гармонізація національних і міжнаціональних процесів забезпечення якості освіти; практичні успіхи у створенні відкритого, привабливого й конкурентоздатного ЄПВО. Пріоритетними у 2018-2020 рр. відповідно до Паризького комюніке (2018) для оцінювання якості співробітництва в ЄПВО, зокрема й із забезпечення академічної мобільності, є завдання щодо запровадження: 1) трьохрівневої системи, сумісної з мета-рамкою кваліфікацій ЄПВО та ступенями першого й другого циклів ECTS; 2) дотримання Лісабонської конвенції “Про визнання кваліфікацій”; 3) забезпечення якості освіти у відповідності зі стандартами й керівними принципами ЄПВО.

Біографії авторів

Валентина Бобрицька / Valentina Bobrytska

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Євген Суліма / Yevhen Sulima

Доктор філософських наук, член-кореспондент НАПН України, радник, освітній заклад «KYIV GLOBAL SCHOOL» (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-02-06
Розділ
Статті