ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.18(11-12)-1

  • Володимир Рябченко / Volodymyr Ryabchenko
Ключові слова: Україна, демократизація, державницький світогляд, заклад вищої освіти, здорова конкуренція, людський капітал, національна еліта, соціальне середовище, цінності, цивілізація

Анотація

У статті визначено та обґрунтовано чинники, якими зумовлюється необхідність демократизації соціального середовища вітчизняних закладів вищої освіти як передумови розвитку особистісного потенціалу суб’єктів їхньої діяльності, зокрема такі як: світовий тренд демократизації; ускладнення структур соціальних систем; всезростаючі потреби в розвитку людського капіталу; автономізація вітчизняних закладів вищої освіти; нагальна цивілізаційна потреба України в національній еліті. Актуалізовано та проаналізовано концептуальні проблеми на шляху утвердження реальної демократії у закладах вищої освіти. Визначено й схарактеризовано три різновиди моделі діяльності ЗВО за рівнем сприятливості демократизації їх соціального середовища, зокрема: несприятливу, посередню і найсприятливішу.

Біографія автора

Володимир Рябченко / Volodymyr Ryabchenko

Доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-03-27
Розділ
Статті