ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ОСВІТИ: СМИСЛ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.18(11-12)-2

  • Ірина Мордоус / Irina Mordous
Ключові слова: інституційна освіта, культура, суспільство, менталітет, навчання, система, цінності.

Анотація

Розвиток сучасної цивілізації засвідчує визначальну роль в її прогресивному поступі інституцій. Вони визначили відмінність західної цивілізації від іншого світу. Підтвердженням інституційних переваг Заходу стала проведена ним рання індустріалізація. Ґенеза та формування інституціоналізму за своєю ідейною та концептуально- методологічною спрямованістю відбувається як процес, альтернативний неокласиці в контексті світової гетеродоксії, яка швидко розповсюджувалася в суспільній науці. Виокремлення інституційної освіти в якості окремого напрямку соціокультурної діяльності обумовлено фактором диференціації інституційної теорії в цілому. Особливістю інституційної освіти є її орієнтація на індивіда і перетворення його на особистість. Зміст інституційної освіти розкривається через аналіз інституту, в який входить сукупність усталених звичаїв, традицій, способів мислення, поведінкових стереотипів індивідів та соціальних груп. Динаміка соціально-політичних, економічних перетворень в Україні вимагає перегляду основ вітчизняної освіти і визначити перспективи її розвитку в ХХІ столітті вконтексті інституціоналізму.

Біографія автора

Ірина Мордоус / Irina Mordous

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-03-27
Розділ
Статті