КОМУНІКАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА МЕТА МОВНИХ ЗАСОБІВ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.18(11-12)-5

  • Лідія Кузьоменська / Lidiya Kuzomenska
Ключові слова: комунікативний обмін, комунікативна ефективність, мова як система знаків, смисловий конвенціоналізм, соціокультурна сфера, інтегративна функція.

Анотація

В основі всіх комунікативних процесів знаходиться мова: саме вона є тією знаковою системою, котра забезпечує процес комунікації і слугує своєрідним резервуаром, з якого живиться комунікативна культура. Мова є імперативом комунікативної діяльності, комунікації par excellence. Мова – ключовий засіб реалізації комунікативного потенціалу, а саме: лише на рівні мови post factum та a posteriori комунікативний потенціал, по-перше, набуває виразних змістовно- функціональних ознак, по-друге, реалізує себе на практиці. Комунікація не є простим процесом передачі інформації від джерела до реципієнта. Її структуру утворюють три елементи: повідомлення, інформація та розуміння.

Біографія автора

Лідія Кузьоменська / Lidiya Kuzomenska

помічник ректора Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, Україна)

Опубліковано
2020-03-27
Розділ
Статті