ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.18(11-12)-8

  • Ганна Ільницька / Ganna Ilnitska
  • Лариса Ільницька Larysa Ilnitska
  • Лілія Очередько / Liliya Ocheredko
  • Лариса Улаєва / Larysa Ulaeva
  • Вікторія Спузяк Victoria Spuziak
Ключові слова: фізичний терапевт, ерготерапевт, вибір професії, фізична реабілітація, мотиваційні фактори.

Анотація

Спеціальність “Фізична терапія, ерготерапія” обрали майже у рівному гендерному співвідношенні: жінки та чоловіки. Вікова категорія студентів 17-21 роки. Більшість вступили до ЗВО після закінчення школи, а менша частина - які раніше отримали спеціальну середню освіту у медичних училищах та коледжах. Вирішальними у виборі професії учасники анкетування називають найрізноманітніші фактори. Пріоритетними факторами більшість студентів вважають “умови праці”, фактор здобуття вищої освіти та престижність фаху відповідно; багатьом респондентам подобається праця з людьми, та має значення фінансова сторона (оплата праці), більше половини респондентів пояснили вибір професії фізичного терапевта недостатньою кількістю кваліфікованих кадрів у цій галузі, трохи менше половини опитаних обрали суміжну професію з лікарською, та меншість вступили на обрану спеціальність за рекомендацією батьків.

Біографії авторів

Ганна Ільницька / Ganna Ilnitska

кандидат педагогічних наук, доцент,доцент кафедри фізичної реабілітації та здоров’я, Національний фармацевтичний університет (Харків, Україна)

Лариса Ільницька Larysa Ilnitska

старший викладач кафедри фізичного виховання, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Харків, Україна)

Лілія Очередько / Liliya Ocheredko

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та здоров’я, Національний фармацевтичний університет
(Харків, Україна)

Лариса Улаєва / Larysa Ulaeva

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та здоров’я, Національний фармацевтичний університет
(Харків, Україна)

Вікторія Спузяк Victoria Spuziak

старший викладач кафедри фізичного виховання, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Харків, Україна)

Опубліковано
2020-03-27
Розділ
Статті