ДІАЛОГІЗМ ЯК ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-2

  • Айта Сакун / Ayta Sakun
Ключові слова: освіта, діалог, інформація, комунікаця, культура, людина.

Анотація

Становлення особистості є принципово діалогічним процесом. Саме тому в ньому беруть участь завжди щонайменше дві людини. У їхній інтерсуб’єктивній взаємодії відбуваєтьсч творення смислу. Багатогранний діалог з культурою виявляє єдність у розмаїтті сторін особистості людини. Діалог у такому розумінні є специфічною діяльністю, спрямованою на конситуювання смислів та цінностей.
Ідея “комунікації” опредметнилася в ученнях і концепціях, які виникли на початку ХХ ст. Вагомим стимулом для її розробки була філософія К. Ясперса. Особливо популярною проблема “комунікації” стала у філософських ученнях останніх десятиріч минулого століття. З них на перше місце слід поставити концепції К.-О. Апеля та Ю. Габермаса.
Освіта передбачає зміну всіх суб’єктів, залучених у прцес педагогічної діяльності. Нова система освіти неможлива без переходу від суб’єктно-об’єктного підходу до суб’єктно суб’єктного підходу Такий підхід можливий лише на основі відповідної філософії освіти, головним принципом якого є діалогізм.

Біографія автора

Айта Сакун / Ayta Sakun

Доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри завідувач кафедри філософії, політології та українознавства Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-04-08
Розділ
Статті