ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ У СВІТОГЛЯДІ ОСОБИСТОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-4

  • Галина Берегова / Halyna Berehova
Ключові слова: натурфілософія, філософія природи, світогляд особистості, натурфілософське знання.

Анотація

У статті стверджується, що засвоєння знань з філософії природи мають допомогти майбутнім фахівцям сформувати світоглядні позиції у діапазоні “людина – природа”, а саме: раціонально осягнути цілісність природи та її першооснови, осмислити природу як загальне, граничне поняття, що задає схему розуміння й пояснення окремих речей; як регулятивну ідею, що дозволяє зрозуміти все суще й предмети в їхній єдності й у різноманітті форм, побудувати раціонально-наукову картину світу, заповнивши дані природознавства й виявивши внутрішні принципи взаємозв’язку й детермінації речей, розкрити різні рівні природи як цілого – від неорганічної природи до життя загалом і життя людини зокрема. Це є фрагмент прагматистсько-інструменталістської філософсько-освітньої системи, що є в дієвому цілеспрямованому впливі на особистість через специфічний інструмент – філософське знання. Тут натурфілософія постає інструментом інтелектуального дискурсу особистості, а її вивчення є прагмою (діянням) на шляху до формування світогляду особистості й універсальної картини світу. Саме натурфілософські знання, формуюючи світоглядні орієнтації нової (сучасної) особистості, допомагають усвідомити сукупність об’єктивних умов існування людства й визначити його виживання як нагальну проблему сучасності.

Біографія автора

Галина Берегова / Halyna Berehova

Доктор філософських наук, профессор, завідувач кафедри професійної освіти Херсонського державного аграрного університету (Херсон, Україна)

Опубліковано
2020-04-08
Розділ
Статті