МІЖКОНФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСВІТУ ТА КУЛЬТУРУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-6

  • Руслана Множинська / Ruslana Mnozhynska
Ключові слова: християнство, протестантизм, унія, католицизм, православ′я, культура, освіта, філософія, віросповідання.

Анотація

В статті досліджується духовна і релігійна культура України першої половини ХVІ ст., яка є однією з найцікавіших і малодосліджених тем в історії культурного розвитку України. Саме у цей період було закладено підвалини для становлення вітчизняної ранньоновітньої думки в її різних виявах - раціоналістичному імістичному; сформувалися ренесансно-гуманістичні й реформаційні ідеї, які в подальшому функціонували і розвивалися в межах культури українського бароко. Ще й досі побутує думка, що серед основних християнських конфесій в Україні – православної, католицької, протестантської та уніатської – національною, державотворчою завжди була і є досі лише православна. Що ж до українців інших віросповідань, то про них широкому загалу досі майже нічого не відомо . Проте вони для культури української зробили, певно, не менше ніж греко-католики, чи й православні, дбали про освіту та видавничу справу.

Біографія автора

Руслана Множинська / Ruslana Mnozhynska

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії політології та українознавства Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-04-08
Розділ
Статті