НАУКОВА РОБОТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З МАРГІНАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-7

  • Людмила Степаненко / Lyudmila Stepanenko
Ключові слова: маргінальні соціальні групи, наукова діяльність, майбутні психологи, професійна підготовка, наукова робота, підготовка фахівців, освітній процес.

Анотація

Встановлено, що активна наукова робота студентів можлива тільки за наявності серйозної і стійкої мотивації. Найсильніший мотивуючий чинник – підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності.
Вивчення досліджень з проблеми дали змогу переконатися, що студентів потрібно навчити визначати головні складові, структуру наукової роботи, визначити їх готовність до проблемного навчання, навчити користуватися засобами наукової діяльності, вміти проводити експериментально-дослідну роботу.
Під час наукової діяльності особлива увага майбутніх психологів спрямовується на способи поповнення знань. Принципово змінюється характер мотивації, а також когнітивно-навчальної, процесуальної та соціально-професійної діяльності: замість відтворення та закріплення знань, йде самостійний пошук нового матеріалу. Таким чином
стимулюються зростаюча мотивація та соціально-професійна спрямованість.
Теоретичний аналіз та узагальнення досвіду керівництва студентською науковою роботою дозволили виділити особистісні характеристики майбутніх психологів в їх готовності до наукової діяльності.
Розкрито форми і методи наукового пізнання студентів – майбутніх психологів та визначено умови їх використання.
Визначено, що сучасна наука виконує дві основні соціальні функції – пізнавальну і практичну.

Біографія автора

Людмила Степаненко / Lyudmila Stepanenko

Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-04-08
Розділ
Статті