КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

10.33930/ed.2019.5007.20(2)-2

  • Наталія Денисенко / Nataliia Denysenko
  • Сергій Марчук / Serhiy Marchuk
  • Наталія Табак / Nataliia Tabak
  • Надія Найт / Nadiia Knight
Ключові слова: Компетентність, мобільність, майбутній вчитель фізичної культури, тренер, підготовка, стандарти рівнів підготовки

Анотація

Система вищої освіти США характеризується ліберальною системою управління університетами і базується на абсолютному пріоритеті інституціональної автономії та мінімальному державному втручанні. Підготовка фахівців для галузі фізичного виховання і спорту не є виключенням.
Дослідження практики застосування компетентнісного підходу в різних штатах Америки дало можливість вибудувати дев’ятирівневу блок-схему, яка представляє професійні навички, знання та вміння, необхідні для успішної роботи в конкретній галузі фізичного виховання або спорту. 

Біографії авторів

Наталія Денисенко / Nataliia Denysenko

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач заочного відділення, кафедра фізичної культури і спорту, Луцький педагогічний коледж (Луцьк, Україна)

Сергій Марчук / Serhiy Marchuk

Кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та окремих методик, Луцький педагогічний коледж (Луцьк, Україна)

Наталія Табак / Nataliia Tabak

Викладач окремих методик фізичного виховання, кафедра фізичної культури і спорту, Луцький педагогічний коледж (Луцьк, Україна)

Надія Найт / Nadiia Knight

Аспірант, методист заочного відділення, кафедра іноземних мов, Луцький педагогічний коледж (Луцьк, Україна)

Опубліковано
2020-05-04
Розділ
Статті