КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ НАВЧАННІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОКОЛІННЯ “Z”

10.33930/ed.2019.5007.20(2)-5

  • Тетяна Кадлубович / Tatiana Kadlubovich
  • Дарина Черняк / Darina Chernyak
Ключові слова: Покоління “Z”, цифрове покоління, віртуалізація, інтерактивні методи навчання, синквейн, діаграма Ісікави, віртуальний світ, кліповість мислення

Анотація

В статті розглянуто ціннісні орієнтації, установки, життєві погляди сучасних студентів – представників “Z” покоління, для яких цифрові технології є повсякденною реальністю. Наведено досвід роботи зі студентами під час аудиторних занять та самостійної роботи. Автори, спираючись на новітні дослідження, доводять, що сучасне покоління з притаманними йому особливостями, потребує нових креативних методів та методик навчання, які будуть враховувати специфіку пізнавальної діяльності сучасної молоді, її ціннісні орієнтації, потреби, психологічні особливості та технічні навички. Необхідно змінювати не лише методи викладання та навчання, але й стиль комунікації між суб’єктами освітнього процесу, форму подання інформації, знань, підготовку нового типу навчальної та методичної літератури, активне використання інформативно-комунікативних технологій.

Біографії авторів

Тетяна Кадлубович / Tatiana Kadlubovich

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, політології та українознавства, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

Дарина Черняк / Darina Chernyak

Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії, політології та українознавства, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-05-04
Розділ
Статті