ІСТОРИКО-КРИТИЧНА БІБЛІЙНА ЕКЗЕГЕЗА З ПЕРСПЕКТИВИ БОГОСЛОВ’Я ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ

10.33930/ed.2019.5007.20(2)-7

  • Андрій Шиманович / Andrii Shymanovych
Ключові слова: Теологія, екзегеза, герменевтика, біблеїстика, догматика, Барт

Анотація

Науково-критична екзегеза, у відповідності до загальних настанов епохи модерну, ставить за мету раціоналізувати процес пізнання біблійних текстів та розглядати їх у статусі рівних по відношенню до інших літературних пам’яток давнини. У теологічних академічних колах ХХ ст. ставлення до модерної біблійної герменевтики коливалось від радикально неприйнятного до обережно позитивного. Філософська герменевтика ХХ ст. (зокрема, Поль Рікер) у своїх розвідках поставили під сумнів адекватність та перспективність засадничих принципів модерних біблійних досліджень та саме їхнє зазіхання на нічим не спотворену об’єктивність.

Біографія автора

Андрій Шиманович / Andrii Shymanovych

Науковий співробітник Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-05-04
Розділ
Статті