ОСВІТНІ ТРЕНДИ ХХІ СТОЛІТТЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-1

  • Дмитро Дзвінчук / Dmytro Dzvinchuk
  • Ірина Озьмінська / Iryna Ozminska
Ключові слова: Освітні тренди, безперервна освіта, інтелектуалізація, діджиталізація, суперпрофесія, суспільство знань

Анотація

У статті розглянуто сучасні тренди розвитку людського капіталу та їхній вплив на стан системи освіти. Відзначено, що людство прямує до “цифрового суспільства” з новими характеристиками: висока мобільність, великі обсяги інформації, екофільна орієнтованість, продукування нових орієнтирів життя.
Наголошено, що останнім часом набуває популярності перехід від традиційних професій до “суперпрофесій” та готовності швидко перенавчатися і набувати нові професійні компететності.
Визначено, що державна політика в сфері освіти повинна бути спрямована на всебічне сприяння створення та впровадження інновацій в освіті, стимулювання освітньої діяльності.
Обґрунтовано актуальність віднесення до пріоритетних напрямів реформування управлінської освітньої системи розвиток та удосконалення нормативно-правового забезпечення управлінських освітніх процедур, перехід від централізації до децентралізації, формування та запровадження інноваційного освітнього менеджменту і підвищення ефективності державної освітньої політики.
Звернуто увагу на необхідність впровадження інтелектуального менеджменту у сфері освіти, технологій трансформативного навчання, цифрової освіти на різних стадіях освітнього процесу.

Біографії авторів

Дмитро Дзвінчук / Dmytro Dzvinchuk

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Івано-Франківськ, Україна)

Ірина Озьмінська / Iryna Ozminska

Кандидат філософських наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Івано-Франківськ, Україна)

Опубліковано
2020-06-10
Розділ
Статті