ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ MOODLE

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-5

  • Оксана Головченко / Oksana Golovchenko
Ключові слова: Майбутні фармацевти; організація самостійної роботи; органічна хімія; система MOODLE

Анотація

Україна зорієнтована на поліпшення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з вищою фармацевтичною освітою, що визначить ефективність фармацевтичних послуг як складника медичної реформи.
Дослідження досвіду організації самостійної роботи майбутніх фахівців-фармацевтів з органічної хімії у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова, Одеському національному медичному університеті, Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Національному фармацевтичному університеті дало змогу виявити, що дистанційне навчання як форма організації та реалізації освітнього процесу має широке використання.
Аналіз web-сайтів М(Ф)ЗВО України дав змогу з'ясувати, що особливістю організації самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів з опанування органічною хімією засобами дистанційного навчання є застосування системи MOODLE. На користь її вибору освітніми закладами свідчить те, що саме MOODLE максимально відповідає головним вимогам до її впровадження й застосування у освітньому процесі вищої школи. Вона є надійною в експлуатації, зручною у використанні та управлінні освітнім процесом (зокрема й в організації самостійної роботи студентів), характеризується модульністю, сумісністю, безпечністю. Окрім того, система MOODLE має привабливу вартість програмного забезпечення, супроводу та апаратної частини.

Біографія автора

Оксана Головченко / Oksana Golovchenko

Асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті