ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-6

  • Наталія Науменко / Nataliia Naumenko
  • Світлана Миронченко / Svitlana Myronchenko
  • Андрій Козлов / Andrіі Kozlov
Ключові слова: Професійна підготовка викладачів, готовність, освітній процес, заклади вищої освіти, іноземні студенти, методика викладання навчальних дисциплін, інноваційні методи навчання, навчальний тренінг

Анотація

Сьогодні викладання навчальних дисциплін має бути пов’язано з переглядом низки організаційно-педагогічного забезпечення освітнього процесу в рамках переходу від репродуктивного навчання до педагогіки співробітництва. З цією метою викладачі взяли участь у навчальному тренінгу “Інноваційна діяльність викладача”, який складався з декількох міні тренінгів. Метою тренінгу було: набуття викладачами нових професійних навичок та умінь; опанування нових технологій у викладацькій практиці; оволодіння прийомами ефективного спілкування, особливостями реагування, власної поведінки; пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем; формування та розвиток навичок взаємодії між учасниками освітнього процесу; прищеплення вмінь застосовувати різноманітні форми організації та інноваційні методи навчання. 

Біографії авторів

Наталія Науменко / Nataliia Naumenko

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету (Харків, Україна)

Світлана Миронченко / Svitlana Myronchenko

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університет (Харків, Україна)

Андрій Козлов / Andrіі Kozlov

Старший викладач кафедри фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті