ЦІЛІСНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛАХ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.23(5)-1

  • Надія Ашиток / Nadiya Ashytok
Ключові слова: інтеграція, диференціація, інклюзія, педагогічний процес, школа з інклюзивною формою навчання, діти з особливими освітніми потребами

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення “цілісності”. Розглядалися такі педагогічні аспекти цілісності, як цілісність цілей та змісту освіти, цілісність системи методів навчання. Зазначено, що ідея цілісності є основою для розробки навчальних програм чи уроків. У статті обґрунтовано необхідність належних засобів навчання під час педагогічного процесу, які б сприяли збереженню цілісності його складових – мети, навчальної інформації, школярів, вчителів, методів, форм, засобів навчання та виховання. розкрито місце та роль міжособистісних відносин між учителем та учнями в процесі всебічної гуманізації школи. У статті досліджено методологічні регулятори побудови сучасної стратегії цілісного підходу до вивчення та проектування навчальної реальності.

Біографія автора

Надія Ашиток / Nadiya Ashytok

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет (Дрогобич, Україна)

Опубліковано
2020-07-31
Розділ
Статті