ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА ГУМАНІЗАЦІЇ БУТТЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.23(5)-4

  • Олена Васильєва / Olena Vasylieva
  • Микола Фугело / Mykola Fugelo
  • Павліна Фугело / Pavlina Fugelo
Ключові слова: виховання, культура, здобувач освіти, формування, ефективність, гармонізація, прогрес

Анотація

Мінімізація проблем, які сьогодні постали перед людством, неможлива без організації та реалізації продуктивного способу розвитку культури. Культурна людина у своїй діяльності керується високими духовними орієнтирами і усвідомлює свою відповідальність за результати власних дій. Культура є найзагальнішою інтегральною характеристикою людини, її провідною родовою ознакою. Поза культурою людина перестає бути людиною. Поняття культури, духовності, гуманізму, людяності, доброти, краси, гармонії синонімічні, вони взаємно доповнюють одне одного. Культура, що представляє такі ціннісні принципи, є великою силою в об’єднанні світової спільноти і поступового перетворення її в спільноту взаємної домовленості. Тому розвиток культури підростаючого покоління відноситься до глобальних проблем людства. Звідси стає очевидною неоцінима роль педагога в цьому процесі.
На жаль, сьогоднішні реалії вказують на недоліки в підготовці педагогів до організації виховної роботи. Авторами статті досліджено причини такого стану і визначено шляхи їх усунення. Однією з умов ефективності розвитку культури у здобувачів освіти є збільшення державних вкладень у навчальні заклади та державницького підходу до культурних якостей народу як найважливішого капіталу нації. 

Біографії авторів

Олена Васильєва / Olena Vasylieva

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, Подільський державний аграрно-технічний університет (Кам’янець-Подільський, Україна)

Микола Фугело / Mykola Fugelo

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальних дисциплін, Кам`янець Подільський навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України (Кам’янець-Подільський, Україна)

Павліна Фугело / Pavlina Fugelo

Кндидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет (Кам’янець-Подільський, Україна)

Опубліковано
2020-08-03
Розділ
Статті