ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК СТРАТЕГІЯ “ДОРОСЛІШАННЯ” ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-3

  • Володимир Савельєв / Volodymyr Savelʹyev
  • Олена Яценко / Olena Yatsenko
Ключові слова: демократія, освіта дорослих, цінність, інклюзія, згуртованість

Анотація

Спектр освітніх послуг дійсно широкий. Основні причини та цілі народних університетів наступні: формування знань, формування переконань, формування волі, формування людини. Його мотивацією є повернення до раціоналізму в повсякденному житті та “турбота” про ірраціональне. Створення центрів освіти для дорослих є можливістю ствердження демократії. Така освіта формує таке усвідомлення політичного, соціального та культурного, яке здатне виступити основою справжнього відрод-ження європейських цінностей.
Сучасний глобалізований світ потребує такої демократичної освіти, яка не обмежується національними кордонами та національною ідеєю. Задля спільного бажаного майбутнього існує необхідність більш широкого, панорамного та перспективного погляду на європейські цінності та інтегративний зміст європейської культури. Центри освіти для дорослих співпрацюють з традиційними університетами, неурядовими організаціями, місцевими асоціаціями з метою об’єднання суспільства, згуртування спільноти для більш справедливого та стабільного соціального життя. Такі центри виконують функції інтеграції та трансляції цінностей культури, універсальних цінностей людства, навчають людей бути ефективними в єдності різноманіття: об’єднання людей різних талантів, компетенцій та навичок в дієвий організм соціального устрою.

Біографії авторів

Володимир Савельєв / Volodymyr Savelʹyev

Доктор історичних наук, професор, декан факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Олена Яценко / Olena Yatsenko

Кандидат філософських наук, доцент кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-09-02
Розділ
Статті