ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ РЕЛІГІЄЗНАЧОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-7

  • Вікторія Фуркало / Victoria Furkalo
Ключові слова: філософія, освіта, освітні заклади, релігія, релігієзнавство, світогляд, підґрунтя, цінності, мораль, моральність, особистість, установки

Анотація

Досягнення правильного співвідношення релігієзнавчої та релігійної освіти можливе за умов інтеграції ментальних цінностей індивідуумів й соціумів, а також поступового формування єдиного ментального простору цивілізації. Встановлено, що філософське підґрунтя релігієзнавчої освіти полягає у тому, що вона спроможна: визначити й сформувати правильні світоглядні позиції відносно релігії; запропонувати особистості систему установок, яка виключає негативні коливання у ході пошуку відповідного світогляду; регламентувати чітко визначені аксіологічні позиції у поліваріантності морального вибору. Крім того, філософське підґрунтя релігієзнавчої освіти має сприяти узгодженню змісту цієї освіти із особистими поглядами на релігію студента. В основі цього підґрунтя повинна знаходитися позиція стосовно того, що релігієзнавство має не нав’язувати молоді певний погляд на релігії світу, а запропонувати обсяг об’єктивно виважених знань про релігійний світогляд.

Біографія автора

Вікторія Фуркало / Victoria Furkalo

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Умань, Україна)

Опубліковано
2020-09-02
Розділ
Статті