СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ТЕОЛОГІЇ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-7

  • Тетяна Левченко / Tatiana Levchenko
Ключові слова: духовна освіта, теологія як наука, теологія як світоглядна дисципліна, теологія і філософія, теологія і науковий світогляд

Анотація

У статті доводиться суттєва подібність претензій філософії та теології на статус мета-науки та універсального світоглядного дискурсу. Історично ці претензії пов’язані з вченням про особливе інтуїтивне пізнання, сьогодні вони ж проявляються у намаганні дати відповіді на основні світоглядні питання особистості. Доведено, що претензії теології на статус метанауки є менш обґрунтованими, ніж у філософії, оскільки теологія не може надавати методології для конкретних наук, не може без посередництва філософії оцінювати наукові теорії. Також теолог не є вільним у власних роздумах, навіть якщо проявляє творчу спонтанність, оскільки обов’язково повинен бути укорінений у певній традиції. Утопічними є сподівання католицьких, православних і протестантських богословів на те, що теологія з кінцем епохи модерну знову може претендувати на статус мета-науки і оцінювати досягнення усіх наук, особливо гуманітарних.

Біографія автора

Тетяна Левченко / Tatiana Levchenko

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, Університет державної фіскальної служби України (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-11-10
Розділ
Статті