СЛУЖІННЯ ТА ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА МІСІЯ ЦЕРКВИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-8

  • Анатолій Кислий / Anatoliy Kysliy
Ключові слова: соціальне служіння, місія, просвітницьковиховна місія Церкви, суспільний ідеал, богословська освіта, сучасна християнська думка

Анотація

Церква, маючи багатий досвід роботи у суспільному середовищі, намагається не лише служити людству, реалізуючи своє покликання, а й виконувати просвітницько-виховну місію, яка є унікальною за значенням, змістом і формами вияву. Поступовий розвиток сучасної богословської думки і релігійної філософії відбувається під впливом розуміння причетності Церкви до нинішніх пріоритетів суспільного буття як певного духовно-морального арбітра. Складність питання впливу християнства на формування ціннісних основ суспільного ідеалу полягає у конфесійних особливостях позиціонування церков в глобалізованому світі.

Біографія автора

Анатолій Кислий / Anatoliy Kysliy

Кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри богослов’я та релігієзнавства, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-11-10
Розділ
Статті