МЕГАТРЕНД ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, РИЗИКИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.26(9)-1

  • Дмитро Дзвінчук / Dmytro Dzvinchuk
Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, мегатренд, неоварварство, суспільство знань

Анотація

У статті розглянуто окремі психолого-педагогічні та технічні аспекти впровадження дистанційного навчання.
Акцентовано увагу, що головною метою створення системи дистанційної освіти є забезпечення вільного доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та соціальних мереж і створення умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту.
Основними недоліками дистанційного навчання визначено деперсоніфікацію, відсутність належної мотивації в учасників освітнього процесу, втрату виховної і соціалізаційної функцій освіти, гіперболізацію самостійної роботи, невисокий рівень контролю над освітнім процесом. 

Біографія автора

Дмитро Дзвінчук / Dmytro Dzvinchuk

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Івано-Франківськ, Україна)

Опубліковано
2020-12-15
Розділ
Статті