ГОЛОВНІ ВІХИ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ФІЛОСОФА С.Б. КРИМСЬКОГО

DOI 10.33930/ed.2019.5007.26(9)-3

  • Наталія Ковальчук / Natalia Kovalchuk
  • Людмила Овсянкіна / Liudmyla Ovsiankina
Ключові слова: духовність, українська культура, формування особистості, софійність, глобалізація

Анотація

В статті аналізується філософська спадщина видатного українського філософа С. Б. Кримського, який гостро відчував сакральність і духовну міць краси, добра і правди цього світу та усі зусилля всього свого життя зосередив на утвердженні цих великих цінностей. У своїх філософських розвідках вчений поступово рухався від розробки проблем логіки та методології науки до розробки проблем гносеології та філософії культури, а також української філософії та національної культури, використовуючи при цьому метод архетипів та універсалій. Особливу увагу С. Б. Кримський приділяв вивченню феномену софійності та проблемі другого духовного народження людини, як її залучення до певних екзистенціалів, серед яких головними виступають свобода, любов і творчість. Вчений наголошував на особливій ролі України в сучасному цивілізаційному процесі. Маючи наймогутніший культурний потенціал, вона має використати його для майбутньої побудови цивілізації на основі солідарності, консенсусу та партнерства.

Біографії авторів

Наталія Ковальчук / Natalia Kovalchuk

Доктор філософських наук, профессор, професор кафедри філософії, Київський університе імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Людмила Овсянкіна / Liudmyla Ovsiankina

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Київський університе імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-12-15
Розділ
Статті