ПРОБЛЕМА ДІАЛОГУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.27(10)-1

Ключові слова: Глобалізація, діалог, міжкультурна комунікація, метод архетипів, архетипи української ментальності

Анотація

В статті аналізуються глобальні багатополярні процеси, до яких сьогодні задіяні представники усіх культур світу. Доводиться думка про те, що лише міжкультурний діалог у найближчій перспективі має допомогти у створенні світового солідарного суспільства, дійсно вільного та справедливого для всіх народів, націй та країн, а не лише для “золотого мільярда”. У цьому контексті головна задача діалогу – примирити представників різних культур та узгодити їхні зусилля у спільній діяльності щодо розв’язання політичних, екологічних, соціальноекономічних та демографічних проблем, сприяти усім цивілізаціям у досягненні соціальної стабільності та соціально-економічного зростання. Особливу увагу приділено аналізу ідей С. Гантінгтона про конфронтацію, яка існує в міжкультурній комунікації між Заходом та іншими країнами, а також визначальні фактори культурної ідентичності (кров і віра, мова, релігія і родина). Люди об’єднуються із тими, у кого вони спільні, та дистанціюються від тих, у котрих вони інші. У статті також проаналізований метод архетипів (запропонований С. Кримським) як механізм вирішення конфліктів, що виникають в міжкультурній комунікації різних етносів. Суть його зводиться до того, що у етнічних колізіях, які торкаються архетипного рівня ментальності певного народу, представників різних культур треба розводити. Етносам, які історично вже мають спільний позитивний досвід (у вирішенні економічних та політичних проблем) набагато простіше зрозуміти один одного та вирішувати будь-які майбутні конфлікти на шляху інтеграції

Біографії авторів

Наталія Ковальчук / Natalia Kovalchuk

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Людмила Овсянкіна / Liudmyla Ovsiankina

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Київський університе імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Опубліковано
2021-02-23
Розділ
Статті