ОСВІТА В РЕАЛІЯХ МЕДІА-ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.29(12)-2

Ключові слова: освіта, медіа, медіа-простір, соціальне конструювання, порядок денний, інформація, знання

Анотація

У статті проаналізовано, якою мірою соціальна реальність може розглядатися як сконструйована. Проаналізовано основні причини та наслідки впливу медіа на конструювання соціальної реальності. Виявлено основні ризики та переваги впливу медіа на освіту та зазначено основні напрями конструктивної взаємодії медіа та освіти.

Біографія автора

Ольга Подолякіна / Olga Podoliakina

Заступник директора з навчальної роботи, Бурштинський енергетичний коледж ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу (Івано-Франківськ, Україна)

Опубліковано
2021-04-06
Розділ
Статті