ФІЛОСОФІЯ ЄДНОСТІ ЗНАНЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І ЦІННОСТЕЙ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.29(12)-4

Ключові слова: людина, освіта, компетентності, знання, цінності, Нова українська школа, творчість в освіті, світогляд

Анотація

Формування потужного, активного і динамічного аксіологічного фундаменту особистості є одним з базових завдань компетентнісного підходу, адже навіть високий рівень набутих в процесі навчання і виховання знань і вмінь, не може забезпечити тієї цілісності і прогресивно орієнтованої єдності особистісно-професійних компетентностей, які необхідні сучасній людині для успішної життєвої, соціокультурної та фахової самореалізації. Враховуючи це, в рамках компетентнісної парадигми освіти якісно нове наповнення отримує єдність навчання і виховання. Якщо раніше значна кількість отримуваних теоретичних знань, відірваних від реального життя, несла вкрай низький виховний потенціал, то тепер будь-яка педагогічна дія, навіть орієнтована на когнітивне засвоєння фундаментально-наукових знань, матиме світоглядне наповнення. Важливою характеристикою компетентнісного підходу в освіті є те, що він здатен забезпечити формування в особистісній структурі кожного учня єдність знань, компетентностей і цінностей.

Біографія автора

Оксана Якимчук / Oksana Yakymchuk

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2021-04-06
Розділ
Статті