ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗВО

DOI 10.33930/ed.2019.5007.29(12)-5

Ключові слова: тестове завдання, тестування, банк тестових завдань, каліброване завдання, якірне завдання, процедура урівнювання, формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання

Анотація

Для створення якісного інструменту оцінювання варто дотримуватися усіх етапів його розробки (планування, конструювання тесту згідно плану, апробація, “вибраковка” неякісних завдань тощо).
Використання формувального оцінювання в навчальному процесі дає змогу реалізувати один із важливих етапів – апробацію, що дає змогу визначити статистичні показники якості тестових завдань (прокалібрувати їх), які в подальшому можна буде використати в підсумковому оцінюванні.
Правильне формування добірок тестових завдань для формувального оцінювання забезпечить їх урівнювання та приведення до єдиних параметрів.
Оскільки проведення формувального та підсумкового оцінювання ми розглядаємо в межах однієї навчальної дисципліни, то в роботі наводимо опис процесу горизонтального урівнювання тестів за допомогою спільних тестових завдань.

Біографії авторів

Людмила Кухар / Liudmyla Kukhar

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Олександр Тарасенко / Oleksandr Tarasenko

Аспірант кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2021-04-06
Розділ
Статті