ЦІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ В ЕНЦИКЛІЦІ “EVANGELIUM VITAE” ІВАНА ПАВЛА ІІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.29(12)-6

Ключові слова: цінність людського життя, енцикліка “Evangelium Vitae”, католицька антропологія, етичні цінності, гідність

Анотація

Іван Павло ІІ в енцикліці “Evangelium Vitae” базує своє послання на основі Святого Письма, як це прийнято у формулюванні віровчення чи морального компендіуму християнської церкви. Ісус Христос, таємниця втілення Логосу – основа розуміння цінності людського життя від його зачаття до природної смерті. В енцикліці розкриваються спроби редукувати цінність життя, до яких належить війна, насилля, зловживання біоетичними аспектами (аборт, евтаназія).

Біографія автора

Анна Лапутько / Anna Laputko

Викладач кафедри філософії, біоетики та історії медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Опубліковано
2021-04-06
Розділ
Статті