ФЕНОМЕН ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.30(1)-1

Ключові слова: дистанційне навчання, освітнє середовище, трансформація, феномен полікультурності, інформаційне суспільство

Анотація

Виклики сьогодення вимагають переосмислення ролі та значення феномену полікультурності освітнього середовища, що набуває концептуальних форм, а невпинний розвиток цифрових інформаційнокомунікаційних технологій та їх активне використання в освіті відповідним чином впливають на форми, методи, засоби, значення дистанційної освіти та її перспективні можливості. В статті розглядаються освітні теорії дистанційного навчання, як інструменту ефективного функціонування полікультурного освітнього середовища.

Біографія автора

Тетяна Артімонова / Tetiana Artimonova

Кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
Статті