ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУБ’ЄКТІВ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.30(1)-3

Ключові слова: гендерні ролі, гендерні стереотипи, навчальновиховне середовище, суб’єкти спортивної діяльності

Анотація

Гендерні стереотипи уплітаються у відносини у суспільстві, відображають гендерні відмінності, закріплюють традиційні гендерні ролі. Поняття гендерного стереотипу означає здатність людини узагальнено оцінювати відносини людей у навколишньому світі і служить підставою для умовиводів і некритичних висновків. Позитивна функція стереотипів полягає у тому, що людина зможе навіть при обмежених даних швидко реагувати на зміни, які відбуваються. Процес пізнання є відображенням об’єктивної реальності, у якій найчастіше стереотипи впливають консервативно, формуючи помилкові знання і уявлення, які, в свою чергу, негативно позначаються на процесах міжособистісної взаємодії.

Біографії авторів

Тетяна Булгакова / Tetiana Bulhakova

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ, Україна)

Галина Жукова / Galіna Zhukova

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ, Україна)

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
Статті