САМООСВІТА ТА САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.37(10)-3

  • Коваленко Валентина, Valentyna Kovalenko Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0002-4681-5606
  • Мар’єнко Майя, Maiia Marienko Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0002-8087-962X
  • Аліса Сухіх Alisa Sukhikh Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0001-8186-1715
Ключові слова: відкрита наука, хмарні сервіси, цифрові технології, самоосвіта, професійний розвиток вчителів

Анотація

Актуальність теми дослідження. У зв’язку із переведенням освітнього процесу для шкільного навчання у дистанційних формат, підвищується необхідність у профе-сійному розвитку фахівців, а саме щодо цифрових навичок та умінь їх використання в освітніх діяльності. Разом з тим провідним попитом у системі підвищення кваліфікації фахівців є розвиток гнучких навичок фахівця “Soft skills”, що за своєю сутністю є сукупністю неспеціальних навичок і забезпечують високу продуктивність та результативність професійної діяльності.
Постановка проблеми. Існує потреба в розширенні як інфраструктури хмаро орієнтованих систем, так і сервісів, що надаються, щоб задовольнити зростаючі потреби в даних наукових досліджень не тільки для вчених, а й для вчителів. Також, перспективним є застосування хмаро орієнтованих систем відкритої науки для проведених уроків та нових дослідницьких проєктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про особливості впровадження парадигми відкритої освіти і науки та її інструментів у науково-освітню практику описано у роботах: M. W. Beck, P. Budroni, T. Heck, I. Peters, В. Ю. Бикова, А. Ю. Василенко, М. П. Ле-щенко, Ю. Г. Носенко, А. В. Яцишин та ін.
Постановка завдання. Проаналізувати наявні сервіси та інструменти відкритої науки, що можливо використати для самоосвіти та саморозвитку педагогічних працівників.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні проаналізовано сервіси та інструменти відкритої науки, які доцільно використати для самоосвіти та саморозвитку педагогічних працівників. Ефективним інструментом для забезпечення потреби у реалізації самоосвіти педагогічних працівників є цифрові технології, зокрема інструменти відкритої науки і освіти. Застосування окреслених інструментів сприятиме: економії часу та фінансів; швидкому пошуку різноманітних матеріалів; збереженню матеріалів у цифровому формати для подальшої роботи з ними та використанню; доступу у будь-який часовий проміжок; спільній роботі (колаборації з колегами); обміну досвідом тощо.
Висновки. Інструменти відкритої науки є важливим елементом для застосування в освітньому процесі; самоосвітня діяльність педагогічного працівника із застосуванням інструментів відкритої науки забезпечує: відкритий доступ до актуальних результатів наукових досліджень; допомагає в реалізації учнівських дослідницьких проектів; сприяє комунікації, налагодженню міжнародної співпраці та обміну досвідом; підвищенню кваліфікації та розвитку цифрової компетентності та ін.

Біографії авторів

Коваленко Валентина, Valentyna Kovalenko, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Мар’єнко Майя, Maiia Marienko, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Аліса Сухіх Alisa Sukhikh, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Опубліковано
2022-03-30
Розділ
Статті