ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОКОРІННІ ЗМІНИ, ЇХ СУТНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.37(10)-5

  • Ткаченко Людмила Liudmyla Tkachenko Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка http://orcid.org/0000-0002-6881-6853
Ключові слова: інклюзія, компетентнісний підхід, модернізація, Нова українська школа, реформування, трансформування

Анотація

Актуальність теми дослідження. Специфіка сучасного розвитку суспільства обумовлює динамічний розвиток системи освіти, що диктується постійним переосмисленням освітньої концепції. Освіта ХХІ століття зазнає докорінних змін.
Постановка проблеми. Загальна середня освіта сучасності одночасно перебуває в стані реформування, трансформації та модернізації. З’ясуємо детальніше, в чому полягає відмінність між цими видами змін в освіті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість питання соціальної, освітньої, культурної інклюзії дітей з особливостями розвитку в суспільні відносини висвітлюється в роботах багатьох вітчизняних (Л. Гриневич, В. Дзоз, В. Засенко, А. Капська, Л. Коваль, О. Колишкін, А. Колупаєва, Н. Компанець Т. Сак, О. Красюкова-Еннз, С. Литовченко, О. Мартинчук, Ю. Найда, В. Синьов, Т. Скрипник, Н. Софій, О. Таранченко, А. Трейтяк, О. Федоренко, З. Шевців та ін.) і зарубіжних (Д. Агнес, Ф. Армстронг, Е. Данілавічютє, Д. Деппелер, М. Кінг-Сирс, Т. Лорман, Д. Лупарт, Т. Міттлер, М. Петерсон, С. Петерс, Д. Роза, Т. Сміт, К. Стаффорд, Д. Харві та ін.) вчених.
Серед чисельних означень поняття “компетентність” найбільш загально-визнаними є дефініції Освітньої комісії Ради Європи, ЮНЕСКО та Міжнародного департаменту стандартів. Головним законодавчим підґрунтям щодо поняття компетентності, яким послуговуються українські освітяни, є Закон України “Про освіту”.
Постановка завдання. Здійснити філософський аналіз змін в загальній середній освіті, які демонструють процеси реформування, трансформації та модернізації Нової української школи.
Виклад основного матеріалу. В статті розглядаються стратегічні напрямки сучасної освітньої політики, такі як курс на впровадження інклюзивної освіти, організація освіти на засадах компетентнісного підходу; широке використання новітніх технологій та ін. Запропонований соціально-філософський аналіз процесів в освіті сприяє усвідомленню членами суспільства прогресивних змін і водночас викликає футурошок у частини громадян.
Висновки. Реформування, трансформація та модернізація Нової української школи – це довготривалий процес на десятиріччя, який зараз, відповідно до Концепції НУШ, перебуває у другій фазі. Філософський аналіз змін, які відбуваються в сучасній освіті, підтвердив, що за своєю сутністю вони дуже різняться, переважна більшість з них є позитивними та прогресивними, хоча практика вказує і на деякі “слабкі місця”, які будуть скориговані відповідно до запитів учасників освітнього процесу, суспільства.

Біографія автора

Ткаченко Людмила Liudmyla Tkachenko, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

аспірантка

Опубліковано
2022-03-31
Розділ
Статті