СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.38(11-12)-4

  • Коваленко Валентина, Valentyna Kovalenko, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0002-4681-5606
  • Мар’єнко Майя, Maiia Marienko, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0002-8087-962X
  • Сухіх Аліса Alisa Sukhikh Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0001-8186-1715
Ключові слова: відкрита наука, хмарні сервіси, заклади освіти, хмаро орієнтовані системи відкритої науки

Анотація

Актуальність теми дослідження. Громадськість завжди висувала й буде висувати до педагогічних працівників найвищі вимоги. Адже, вдосконалення якості освітнього процесу безпосередньо залежить від рівня підготовки фахівця. Вчителі та викладачі мають бути добре обізнаним у різних галузях наук, сферах суспільного життя, орієнтуватися в сучасній економіці.
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів розвитку науки в Україні є інтеграція до Європейського дослідницького простору, що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Тому використання засобів та сервісів відкритої науки у закладах освіти є вкрай необхідним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування хмаро орієнтованих систем у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців описано у дослідженнях: Т. А. Вакалюк, С. Г. Литвинової, М. П. Шишкіної.
В Україні створено проєкти що представляють впровадження ідей та практик відкритої науки в Україні з метою покращення якості освітніх послуг: “Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia” (OPTIMA), “Open Review Hub”.
Постановка завдання. Проана-лізувати і оцінити сучасний стан використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторі у закладах освіти.
Виклад основного матеріалу. Розкрито основні пріоритети Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA). Проаналізовано проєкт OPTIMA, його зміст та цілі. Розкрито важливість використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки в закладах освіти. Проаналізовано шляхи застосування компонентів “Євро-пейської хмари відкритої науки”. Показана значущість використання EOSC в науковій роботі вчителів та викладачів.
Висновки. Впровадження принципів відкритої науки позитивно сприятимуть модернізації освітнього процесу. Використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процес професійного розвитку вчителів та викладачів призведе до підвищення рівня організації змішаного та дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти та в закладах вищої освіти. Використання інструментів відкритої науки, можливо забезпечить, щоб сучасні результати наукових досліджень були впроваджені в підготовку висококваліфікованих фахівців.

Біографії авторів

Коваленко Валентина, Valentyna Kovalenko,, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Мар’єнко Майя, Maiia Marienko,, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Сухіх Аліса Alisa Sukhikh, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Опубліковано
2022-03-31
Розділ
Статті