КОНСТРУКТИВНЕ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ УМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

DOI 10.33930/ed.2018.5007.6(6-7)-2

  • Ольга Демченко / Olga Demchenko Національний університет «Одеська морська академія»
Ключові слова: умова, педагогічні умови, формування, позитивна мотивація, курсант морського вишу, уміння професійного спілкування іноземною мовою

Анотація

У статті уточнено змістове наповнення понять «умова», «педагогічні умови» і «формування». Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел. Враховано результати діагностики, специфіку навчання, вимоги до фахової підготовки майбутніх робітників морського профілю, наукові уявлення про педагогічні умови навчання у виші і формування умінь професійного іншомовного спілкування, самореф-лексію досвіду в площині викладання англійської мови професійного спілкування. Теоретично обґрунто-вано і дано визначення педагогічним умовам як змістового ядра експериментальної моделі форму-вання у вищій школі умінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів.

Біографія автора

Ольга Демченко / Olga Demchenko, Національний університет «Одеська морська академія»

старший викладач кафедри гуманітарних наук Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
(Ізмаїл, Україна)

Опубліковано
2019-04-23
Розділ
Статті