САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

DOI 10.33930/ed.2018.5007.6(6-7)-3

  • Світлана Феденько / Svіtlana Fedenko ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Ключові слова: кредитно-модульне навчання, самостійна позааудиторна робота студентів, науково-дослідна діяльність, фахівець фармації

Анотація

Самостійна робота – це форма управління та самоуправління самостійною діяльністю студентів, головною метою якої є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу. Для ефективного виконання студентами самостійної позааудиторної роботи з боку Івано-Франківського національного медичного університету створені усі необхідні умови (бібліотека, читальний зал, комп'ютерні класи тощо); викладачами проводяться консультації у навчально-практичних центрах, у яких розміщено перелік практичних навичок з відповідних дисциплін та наведено алгоритм їх виконання. Організація самостійної позааудиторної роботи здійснюється за п’ятьма етапами: підготовчим, теоретичним, навчально-практич-ним; контрольним; корекційним.

Біографія автора

Світлана Феденько / Svіtlana Fedenko, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
(Івано-Франківськ, Україна)

Опубліковано
2019-04-23
Розділ
Статті