ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ДОШКІЛЬНИКІВ

DOI 10.33930/ed.2018.5007.6(6-7)-6

  • Галина Жукова / Galіna Zhukova Національний університет фізичного виховання і спорту України
Ключові слова: вихователь з правом проведення занять англійської мови, діти дошкільного віку, професійна підготовка, зміст навчання

Анотація

Навчання дітей дошкільного віку англійській мові є потенціалом розвитку творчої, конкуренто-спроможної, високоморальної особистості. Завдання вихователя полягає в тому, щоб допомогти дитині зрозуміти свої внутрішні ціннісні орієнтації. Змістом підготовки вихователя-учителя англійської мови дітей дошкільного віку виступає система знань, умінь і навичок, потрібних для здійснення професійної діяльності. Джерелами змісту підготовки вихователя мають бути педагогічна теорія, нормативні документи про освіту, теорія і практика, дидактичні закономірності і методика навчання дошкільників англійської мови. Для освоєння дошкільнятами освітнього курсу англійської мови організо-вуються рухова, ігрова. Комуні-кативна, пізнавально-дослідницька, художня, трудова і фізична активність.

Біографія автора

Галина Жукова / Galіna Zhukova, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-04-23
Розділ
Статті