ІНДИВІДУАЛЬНО-СУСПІЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ

10.33930/ed.2018.5007.4(3-4)-1

  • Сергій Капустін / Sergiy Kapustin Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: людина, культура, освіта, світогляд, суспільство, виховання

Анотація

Саме освіта володіє потенціалом міжособистісної кому-нікації, в рамках якої людина здатна повернутися до онтологічних основ самоідентифікації та самореалізації. Світоглядне завдання освіти полягає саме в тому, щоб допомагати вилаштувати їх в певну системну цілісність, на основі якої і сформується єдність когнітивних та праксеологічних проявів людської особистості. Для цього необхідно все-бічно розвивати в межах філософсько-педагогічного дискурсу теоретико-методологічну проблематику світо-гляду як установки на пізнавальну і практичну діяльність людини.

Біографія автора

Сергій Капустін / Sergiy Kapustin, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-05-13
Розділ
Статті