ГОСТИННІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

10.33930/ed.2018.5007.4(3-4)-3

  • Галина Гарбар / Halina Harbar Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Ключові слова: гостинність, побутова культура, соціокультурний феномен, заклади гостинності, український простір, функції туризму

Анотація

Гостинність досліджена як цілісний соціокультурний феномен. Специфіч-ний характер української гостинності зумовлений особливостями культур-ного та історичного розвитку, значним чином викликаним медіальним розташуванням українського етносу в умовах географічного сусідства з населенням граничних територій. У найбільш загальному та цілісному філософсько-екзистенціальному сенсі гостинність є формою відношення до «Іншого», «Чужого», що передбачає доброзич-ливе та поважне ставлення до нього. В цьому сенсі вона протилежна іншій фундаментальній формі відношення до «Чужого» – ворожнечі, якій властиві конфлікт, агресія, підкорення, знищення. Гостинність є засобом перетворення невідомого чужинця на знайому людину, яка, після надання гостинного прийому, стає в певному сенсі «своєю».

Біографія автора

Галина Гарбар / Halina Harbar, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

доктор філософських наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв (Миколаїв, Україна)

Опубліковано
2019-05-13
Розділ
Статті