РЕСУРСИ І СТИМУЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

10.33930/ed.2018.5007.4(3-4)-5

  • Іван Силадій / Ivan Syladiy Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: людина,освіта, культура, дискурс, педагогічний дискурс, ресурси педагогічного дискурсу, стимули педагогічного дискурсу, ознаки педагогічного дискурсу

Анотація

Освітній і науковий дискурси розгортаються та функціонують у межах педагогічного дискурсу як інтегрованого утворення, в якому їх неможливо чітко розмежувати. Одночасно в педаго-гічному дискурсі взаємодіють різні суб’єкти, хоча визначальною парою таких взаємодій постають учень і педагог. Сучасний педагогічний дискурс оперує різними контекстами, апелюючи до нової інформаційної ситуації і перетворення знань на безпосередню продуктивну силу. Звертається увага на суб’єкт, який залучений до педагогічного дискурсу мимоволі розширює не тільки сферу своєї навчальної діяльності, а й долучається до всієї повноти дискурсних та комунікаційних подій відповідної спільноти, культури, соціуму.

Біографія автора

Іван Силадій / Ivan Syladiy, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-05-13
Розділ
Статті