ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ З ДОДАТКОВОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

10.33930/ed.2018.5007.4(3-4)-7

  • Ольга Коржук / Olha Korzhuk Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкової школи, інтегративно-педагогічна діяльність, педагогічна практика, практична підготовка студентів, програма виробничої практики

Анотація

У статті охарактеризовано мету, завдання, організаційні аспекти та представлено змістовні, процесуальні та контрольно-оцінювальні складові програми виробничої практики майбутніх фахівців дошкільного профілю з додатковою спеціальністю «Початкова освіта». З’ясовано, що під час проходження спеціалізованої практики створюються умови не лише для закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів, набутих у процесі вивчення фахових дисциплін, а й для успішного формування професійно значущих якостей особистості учителя-класовода, здатності до створення у початковій ланці освіти особистісно-орієнтованого педагогічного середовища на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу, моделювання організаційних форм компетентнісно спрямованого навчання, готовності до побудови індивідуальної освітньої траєкторії молодшого школяра.

Біографія автора

Ольга Коржук / Olha Korzhuk, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

старший викладач кафедри методик та технологій дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)

Опубліковано
2019-05-13
Розділ
Статті