Етичні принципи видання

Відповідно до загальноприйнятих міжнародних видавничих норм редакція фахового видання «Освітній дискурс: збірник наукових праць» усталила наступні етичні принципи:

Відповідальність головного редактора:
- Приймає рішення про публікацію статті, керуючись рішенням редакційної колегії, рецензентів та відповідального за перевірку матеріалів на антиплагіат, в основі яких лежить політика Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE).
- Забезпечує конфіденційність, оперуючи інформацією про зміст наданих матеріалів лише в межах редакційної колегії, рецензентів, автора та видавця.
- Вирішує (за наявності) конфліктні ситуації етичного характеру.
- Зберігає оригінали рецензій протягом 5 років.
- Ухвалює рішення щодо ретракції та відмови у публікації статті, в якій порушено авторські права або загальноприйняті норми наукової етики.


Відповідальність членів редакційної колегії:
- Несе відповідальність за видання.
- Зберігають у таємниці всю інформацію, отриману під час рецензування поданої статті. Обговорення може здійснюватися лише особами, уповноваженими головним редактором.
- Відповідають за рішення публікації прийнятих до розгляду статей, виходячи із наукової цінності наданих матеріалів.
- Визначають відповідність поданих матеріалів профілю видання, вимогам щодо оформлення і направляють на рецензування (доктору або кандидату наук). Можуть повернути статтю на доопрацювання за умови часткового невиконання вимог щодо її змістового наповнення та оформлення. Значна некоректність в оформленні може бути причиною неприйняття статті до публікації.
- За умови виявлення самоплагіату більш, ніж 15% редакція залишає за собою право відмовити у публікуванні наданої статті.
- Залишає за собою право залучити до рецензування незалежних рецензентів.


Відповідальність рецензента:
- Здійснює об’єктивну оцінку матеріалів статті, переконливо її аргументує.
- Здійснює двостороннє анонімне рецензування наданих рукописів, в результаті чого приймає рішення про допуск до публікування.
- Виконує рецензування статей в часових рамках, визначених редакцією (2 тижні). Проте редакційна колегія може корегувати терміни рецензування, враховуючи суб’єктивні умови кожного конкретного випадку (за умови обов’язкового дотримання якості рецензування).
- Не використовує ідеї або частини змісту поданих матеріалів на рецензування у власних публікаціях без письмової згоди автора або відповідного посилання після опублікування останніх.
- За умови позитивної рецензії ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск до публікування. Якщо при загальній позитивній оцінці у рецензента є зауваження, стаття вважається умовно допущеною до друку, але такою, що потребує доопрацювання (доопрацьована статті повторно відсилається на рецензію). За згодою автора і редакційної колегії зауваження можуть бути невиправлені, але в такому випадку редакція залишає за собою право опублікувати такі зауваження як коментарі до статті (за автором залишається право офіційної відповіді на них).
- Має право відмовити у рекомендації до друку. В такому випадку стаття не розглядається вдруге.


Відповідальність автора:
- Гарантує, що надіслані для публікації матеріали є оригінальними і не містять плагіату (в тому числі самоплагіат); також, не розглядаються редакцією іншого видання та не були опубліковані раніше (в тому числі іншими мовами).
- Несе відповідальність за достовірність фактів, посилань, цитат та перекладу.
- Забезпечує відображення в авторському колективі статті всіх осіб, які зробили значний внесок у роботу.
- Дотримується норм законодавства щодо захисту авторських прав.
- Залишає за собою авторство статті і передає виданню право першої публікації під ліцензію Creative Commons 4.0 Міжнародна.
- Якщо стаття публікується в рамках участі у проекті, гранді та т.ін. в ній має бути зазначена дана інформація.